Vandsektorloven og de tilhørende bekendtgørelser har stor indflydelse på vandselskabernes økonomi. Derfor udbyder DANVA et grundlæggende kursus for de medarbejdere og beslutningstagere, der ønsker at vide, hvordan den totaløkonomiske regulering og benchmarking fungerer.

 

Med den økonomiske regulering har skiftet fokus fra et driftsfokus til fokus på de totale omkostninger. Vandselskaberne skal i reguleringen tænke mere langsigtet og kunne overskue eksempelvis konsekvenserne af forskellige investeringsstrategier. Der sættes i kurset fokus på vandselskabets rammer og muligheder, bl.a. i forhold til benchmarking, mål og andre tillæg.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledelse og andre medarbejdere, der er i berøring med den økonomiske regulering af vandselskabet - og som har brug for at forstå de grundlæggende mekanismer i den økonomiske regulering.

Personer med stor erfaring med økonomisk regulering henvises endvidere til DANVAs 1-dagskursus, hvor der kun fokuseres på at blive opdateret på sidste nyeste viden inden for relevante emner. 

Indhold

9.00 Morgenmad i kantinen

 

9.30 Velkommen og præsentation

 

9.40 Økonomisk regulering af vandsektoren
Kort om hvorfor vandsektoren er underlagt økonomisk regulering, hvad er formålet og betydning af den økonomiske regulering.
v. Bertel Ifversen, DANVA

 

10.40 Opgørelse af indtægter
Hvordan defineres indtægter, og hvad tæller med i opgørelsen af indtægter. Tilknyttede aktiviteter, renteindtægter, tilslutningsbidrag, vejbidrag, kurstab, tab på debitorer m.m. Håndtering af tilslutningsbidrag, herunder periodisering i regnskab og økonomiske rammer.
v. Thomas Riis, PwC

 

Fastsættelse af indtægtsgrundlag og forventede korrektioner
Grundlaget for indtægtsrammerne, herunder indregning af driftsomkostninger, renteomkostninger, igangværende arbejder, tilknyttet aktivitet, over- og underdækning m.m.
v. Thomas Riis, PwC

 

12.00 Frokost

 

12.45 Kontrol- og reguleringsperioder, underdækning og budget
Hvordan kontrollerer Forsyningssekretariatet overholdelse af indtægtsrammerne? Hvilke underdækninger kan overføres til kommende år i henholdsvis kontrol- og reguleringsperioden. Overvejelser og gode råd til budgetteringsprocessen.
v. Thomas Riis, PwC

 

13.40 Pause

 

13.50 Tillæg
Gennemgang af mulighederne for tillæg, væsentlighedsgrænser, proces for godkendelse og forhåndsgodkendelse af tillæg herunder tillæg til mål, flytning af forsyningsledninger, udvidelse af forsyningsområder med mere.
v. Johannes Jönsson, DANVA

 

15.20 Pause

15.30 Tillæg, den gode ansøgning

Case fra et vandselskab

16.00 Pause

 

16.10 Gruppearbejde om tillæg
Vi sætter fokus på udarbejdelse af ansøgninger baseret på nogle af de mest hyppige eksempler på tillægsgivende aktiviteter.

 

v. Johannes Jönsson, DANVA

 

17.00 Egen tid og check-in på hotel

 

18.00 Middag kl. 18.00

 

 

 

 

DAG 2

 

8.15 Benchmarking
Præsentation af den totaløkonomiske benchmarking, herunder gennemgang af netvolumenmodellen for henholdsvis drift og anlæg. Hvordan virker modellen? Hvad er særlige forhold og hvad skal man overveje at ansøge om?
Præsentation af performancebenchmarking.
v. Thomas Sørensen og Johannes Jönsson, DANVA

 

10.15 Pause

 

10.25 Hvordan påvirker den økonomiske regulering dit vandselskab? Og hvad kan du gøre for at leve op til krav?
Hvilke incitamenter giver den økonomisk regulering? Vi ser på, hvordan den tidligere, nuværende og mulig fremadrettede regulering påvirker vandselskabets økonomiske muligheder.
Forretningsplaner og asset management som værktøj i forhold til økonomisk regulering.
v. Bertel Ifversen, DANVA

 

12.00 Frokost

 

12.45 Optimer dit grundlag, takster og låntagning 
Vandselskabets arbejde med optimering af dets økonomiske grundlag og med på mellemlangt sigt at have en samlet økonomisk plan for sammensætning af takster, lån og investeringer samt effekten heraf.
v. Thomas Riis, PwC

 

13.50 Pause

 

14.15 Ny lovgivning, fremadrettet regulering og aktuelle fokusområder
Den økonomiske regulering ændrer sig jævnligt. Vi ser på de seneste ændringer og hvor reglerne muligvis ændres i fremtiden. Herunder bl.a. de seneste justeringer af reglerne i form ny politisk aftale og forventet implementering heraf, konsekvenser af skattesagen, fleksible indtægtsrammer, forrentningsramme og WACC (Weighted Average Cost of Capital) mv.
v. Bertel Ifversen og Johannes Jönsson, DANVA

 

15.45 Opsamling og evaluering

 

16.00 Tak for i dag

 

 

 

Undervisere

Thomas Riis, PwC
Bertel Ifversen, DANVA
Johannes Jönsson, DANVA

Praktiske oplysninger

  • Undervisningen foregår i Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg
  • Prisen for medlemmer af DANVA er 7.300 kr. ex moms og 8.300 kr. ex. moms for ikke medlemmer
  • Undervisningsmateriale, overnatning og forplejning er inkluderet i prisen
  • Tilmelding sker via danva.dk under Arrangementer

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: 

Bertel Ifversen, DANVA, bi@danva.dk, 87 93 35 67

Louise Andersen, DANVA, la@danva.dk, 24 84 52 11