Den økonomiske regulering har stor indflydelse på vandselskabernes økonomi. Derfor udbyder DANVA et kursus for de medarbejdere og beslutningstagere, der arbejder med økonomisk regulering og ønsker at blive opdateret på det sidst nye inden for den økonomiske regulering.


Økonomisk regulering - Bliv opdateret - aktuelle fokusområder

Bliv opdateret på nyeste aktuelle emner inden for økonomisk regulering, herunder tillæg, benchmarking, over-/underdækning, skattesagen mm. Vi stiller skarpt på den seneste udvikling i den økonomiske regulering af vandselskaber.

Målgruppe

Kurset henvender sig til økonomichefer, controllere, direktører og andre med erfaring og interesse for økonomisk regulering.

Indhold

PROGRAM

 

9.00 Morgenmad i kantinen

 

9.30 Velkommen

 

9.50 Aktuelle problemstillinger vedrørende tillæg til indtægtsrammerne
Vi ser på nogle af de problemstillinger, mange vandselskaber aktuelt har i forhold til at ansøge om tillæg til indtægtsrammerne. Emnerne vil omhandle konkrete cases vedr.:

  • Pesticidudfordringen: Forurenede boringer, BNBO, og analysekrav: Hvad kan du søge tillæg til?
  • Separat kloakering: Får du dækket alle omkostninger? Hvordan håndteres straksafskrivninger? Og hvad tæller med??
  • Brug af standardomkostninger i tillægsansøgninger, eksempelvis ved udvidelse af forsyningsområdet.

v. Johannes Jönsson og Bertel Ifversen, DANVA

 

11.20 Kontrol- og reguleringsperioder, underdækning og budget
Hvordan kontrollerer Forsyningssekretariatet overholdelse af indtægtsrammerne? Hvilke underdækninger kan overføres til kommende år i henholdsvis kontrol- og reguleringsperioden. Overvejelser og gode råd til budgetteringsprocessen.
v. Thomas Riis, PwC

12.00 Frokost

12.45 Justering af benchmarkingmodel for spildevand 

Der gives et indblik i årets ændringer af benchmarkingmodellen, og hvilke konsekvenser det forventes at have. I år er der blandt andet sket ændringer på omkostningsækvivalenterne for renseanlæg.
v. Johannes Jönsson, DANVA

13.15 Justerbare indtægtsrammer og indregning af kapitalomkostninger

Der er indgået en politisk aftale om at ændre den økonomiske regulering af vandselskaberne, så rammen bliver justerbar til faktiske omkostninger og der bliver indregnet kapitalomkostninger (WACC). Disse ændringer kan få store konsekvenser for vandselskabernes langsigtede økonomi. Der foreligger ikke konkrete forslag til nye regler, men vi ser her på hvad WACC er, hvordan den kan indregnes og hvilken betydning dette kan få. El-sektoren har allerede justerbare rammer og WACC. Der gives derfor en introduktion til regulering af el på dette område.
v. Bertel Ifversen, DANVA og Thomas Riis, PwC

14.15 Pause

14.30 Konsekvenser af skattesagen

Vi vandt skattesagen. Hvilke konsekvenser får det hos et vandselskab? Vi gør status på genoptagelsescirkulæret og giver et overblik af den fremadrettede proces, samt hvordan vandselskaberne skal forholde sig efter højesterets dom.
v. Johannes Jönsson, DANVA og Thomas Riis, PwC

15.10 Pause

15.20 DANVAs aktuelle fokusområder 

Det generelle effektiviseringskrav til vandselskabernes indtægtsrammer har de seneste år været stigende. Der er ligeledes udfordringer grundet afskrivningstiderne og genanbringelser af midler fra salg af større aktiver. Vi kommer her til sidst ind på de aktuelle fokusområder, som DANVA arbejder med pt.
v. Johannes Jönsson og Bertel Ifversen, DANVA og Thomas Riis, PwC

 

16.20 Opsamling og evaluering

16.30 Tak for nu

 

Undervisere

Thomas Riis, PwC
Bertel Ifversen, DANVA
Johannes Jönsson, DANVA

Praktiske oplysninger

  • Undervisningen foregår i Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg
  • Undervisningsmateriale og forplejning er inkluderet i prisen
  • Tilmelding sker via danva.dk under Arrangementer

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: 

Bertel Ifversen, DANVA, bi@danva.dk, 87 93 35 67

Louise Andersen, DANVA, la@danva.dk, 24 84 52 11