Har I ledninger på fremmed grund, bør I være dus med gæsteprincippet. Kom og få styr på regler og rutiner, så I undgår unødigt besvær - nu og i fremtiden.
 

Målgruppe

Medarbejdere, der arbejder med ledningsanlæg m.m.

Formål

Deltagerne får overblik over de love og regler, der regulerer ledningsejeres rettigheder, det såkaldte gæsteprincip. Herunder køb af arealer og servitutter til tekniske anlæg både over og under terræn.

Der bliver lagt vægt på praktiske erfaringer, praktiske tips og idéer til gode rutiner og procedurer til styringen af processen.

Formålet er at forebygge problemer samt få startet gode rutiner, så forsinkelser og unødige omkostninger undgås.

Undervisere

Line Markert, Advokatselskabet HORTEN og Martin Korgaard, COWI

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45

09.15 Velkomst og præsentation af dagens program

Præsentation af kursusdeltagerne

 • Baggrund
 • Erfaringer med ledningssager og juridiske/økonomiske problemstillinger, som er tilknyttet
 • Forventninger til kurset

09.30 Etablering af nye anlæg

 • Sikring af ledninger og anlæg på fremmed grund
 • Juridiske bindinger på berørte arealer

Tinglysning af servitutter

 • Hvorfor tinglyse?
 • Opbygning af en ledningsservitut
 • Ændring af eksisterende anlæg

Erstatning

 • Fastlæggelse af erstatning for indgreb på private arealer for tinglysning af ledningsservitutter og køb af arealer til tekniske anlæg

11.30 Opgave

12.00 Frokost

12.45 Udefrakommende forhold


LER – ledningsejerregisteret

 • LER-lovens indhold og baggrund
 • Ledningsejernes pligter og ansvar
 • Håndtering af graveskader
 • 13.30 Kaffepause

13.45 Gæsteprincippet

Gennemgang af administrativ praksis og retspraksis

 • Den praktiske håndtering af ledningsomlægningssager
 • 10 gode spørgsmål til den praktiske proces 


15.00 Fremtidige rettigheder 

15.15 Opgaver 

15.45 Afslutning og evaluering 

16.00 Tak for idag

DANVA og Dansk Fjernvarme udbyder dette kursus i fællesskab.