Er du på forkant med forsyningsjuraen? Forsyningsjurauddannelsen giver dig 360 graders overblik over den lovgivning som har betydning for forsyningsselskaberne. Dette modul giver dig en indføring i emner, der er gældende for forsyningsretningen ”Varme”.

Indhold

På kurset vil du bl.a. lære om:

• Takster og gebyrer
• Varmeplanlægning
• Varmeaftaler med samarbejde og fusion mellem værker
• Leveringsvilkår og udtrædelsesgodtgørelse
• Særlige retlige rammer for kommunale varmeværker
• Energibesparelser
• Fjernkøling og procesvarme (eller andet aktuelt emne)
• Skat og afgifter

Emner opdateres tættere på kursusafholdelse i forhold til yderligere relevante aktuelle emner.

Uddybelse af emner:

Takster og gebyrer

 • Varmeforsyningsloven som en maksimalprislovning
 • Lovlige indregningsberettigede omkostninger
 • Fordeling af fællesomkostninger på kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg
 • Rammer for prisdifferentiering på varmeområdet
 • Rammer for indregning af CO2-kvoter og afgifter i varmeprisen
 • Mulighed for at indregne et overskud i prisen for varme fra vedvarende energianlæg
 • Energitilsynets rimelighedsstandarder for takst- og gebyrfastsættelse samt for tariferingen
 • Krav til anmeldelse af takster, budgetter og priseftervisning

Skat og afgifter

 • Varmeplanlægning
 • Varmeplanlægning i henhold til varmeforsyningsloven og kommunens kompetencer
 • Projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg
 • Tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg
 • Kommunernes strategiske energiplaner

Varmeaftaler samt samarbejde og fusion mellem værker

 • Varmeaftalers indhold og typeeksempler
 • Organisering af samarbejde mellem kollektive varmeforsyningsvirksomheder
 • Takstreglernes betydning ved samarbejde og fusion
 • Forbrugernes forhold ved samarbejde og fusion
 • Procesplan for gennemførelse af fusion mellem kollektive varmeforsyningsvirksomheder

Aktuelle emner som

 • Ekspropriation til kollektive varmeforsyningsanlæg
 • Ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren

Undervisere

Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø

John Tang, Dansk Fjernvarme

Kursusleder

Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme 

Pris

Prisen omfatter undervisningsmateriale, overnatning og forplejning