Forsyningsjurauddannelsen giver dig 360 graders overblik over den lovgivning, der har betydning for forsyningsbranchen. Dette modul giver dig en indføring i de emner, som er særligt gældende indenfor forsyningsretningen "Vand".

 

Målgruppen

 

Forsyningsjurauddannelsen retter sig mod tekniske og administrative medarbejdere indenfor HR, økonomi, kunder samt planlæggere, projekterende og ledere, der har behov for kendskab til den lovgivning, som er gældende på forsyningsområdet. Dette modul omhandler kun lovgivning indenfor forsyningsretningen "vand"

 

Indhold

 

På kurset vil du bl.a. lære om:

 

Vandplaner og indsatsplanlægning

 

 • Statens vandplaner

   

 • Kommunens indsatsplan

   

 • Vandselskabers deltagelse i indsatsplanlægning

   

 Skovrejsning, dyrkningsrestriktioner og BNBO

 

 • Retlige rammer for vandselskabets deltagelse i skovrejsning

   

 • Indgåelse af frivillige dyrkningsaftaler, herunder håndhævelse

   

 • Gennemførelse af den politiske aftale af 19. januar om BNBO indsatsen - i fællesskab mellem kommune og vandselskab

   

 • Påbud om boringsnære beskyttelsesområder

   

 • Erstatningsfastsættelse

   

Vandforsyningsplanlægning

 

 • Vandforsyningslovens bestemmelser om vandplanlægning

   

 • Vandforsyningslovens regulering af vandselskabers forsyningsret og forsyningspligt

   

 • Procedure for udformning og ændring af vandplaner

   

 • Vandplanernes retlige status

   

 • Sammenhæng mellem vandforsynings planer og forsyningsret og forsyningspligt

   

Indvindingstilladelser

 

 • Vandforsyningsloven og anden lovgivning, der har betydning for indvindingstilladelser

   

 • Hvordan søges der og træffes afgørelser om indvindingstilladelser

   

 • Korte indvindingstilladelser til landbruget - Ny bekendtgørelse og vejledning

   

Påbud og forbud

 

 • Forvaltningsprocessuelle regler ved påbud og forbud

   

 • Gennemgang af retspraksis og praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet

   

 • Vandingsforbud 

   

Vandforsyningsregulativ

 

 • Vandforsyningsregulativets regulering af forbrugernes forhold

   

 • Leveringsgrænser i henhold til vandforsyningsregulativet

   

 • Kommunens godkendelse af vandregulativ

   

Indtægtsrammeregulering

 

 • Vandselskabernes indtægtsrammer efter vandsektorlovgivningen

   

 • Vandselskabernes effektiviseringskrav

   

 • Mulighed for tillæg til vandselskabets indtægtsramme

   

 • Vandforsyningslovens hvile i sig selv princip

   

Anlægsbidrag og vandbidrag

 

 • Vandforsyningslovens rammer for anlægsbidrag og vandbidrag

   

 • Fastsættelse af anlægsbidrag og anlægsbidragets forfaldstidspunkt

   

 • Fastsættelse af vandbidrag

   

Endvidere stiller vi som oftest skarpt på et aktuelt emne.

 

Denne gang bliver det sidste nyt om udfordringerne med pesticider og implementeringen af de nye BNBO regler.

 

Pris

 

Prisen omfatter undervisningsmateriale, overnatning og forplejning.