Arbejder du for en vandforsyning og skal du have bevis for, at du kender til vandforsyningshygiejne, er dette kursus målrettet dig.
Kursusbeviset er gyldigt i 3 år.


Målgruppe

Kurset henvender sig til entreprenører, der arbejder med drikkevand på vandforsyninger.

Mål

At give deltagerne en forståelse for risikofaktorer i drikkevandssystemer og et indblik i gode arbejdsvaner samt skærpe blikket for afvigelser fra god hygiejnepraksis. Der gøres opmærksom på, at entreprenører i forbindelse med arbejde ved forskellige vandforsyninger skal orientere sig om særlige lokale forhold og regler, der gør sig gældende i den pågældende forsyning.

Indhold

Vandværksvand er et levnedsmiddel. Dette stiller særlige krav til hygiejne, både i den daglige drift og ved håndtering af uregelmæssigheder.

På kurset vil du blandt andet lære om:

 • Overblik over vandets vej og kilder til forurening i vandbanen
 • Fysiske, kemiske og bakteriologiske risikofaktorer
 • Hygiejne på vandværker og ledningsnettet samt hygiejnezoner
 • Beredskab og DDS (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed)

Undervisere

DDS undervisningsteam HOFOR:
Ole Ambrosius, HOFOR
Sebastian Berendt Nava, HOFOR
Laure Lopato, HOFOR
Martin Børgesen, HOFOR
Lasse Tune Petersen, HOFOR


Godkendelsesordning

Følgende forsyninger har tilsluttet sig godkendelsesordningen for dette kursus:

 • VERDO
 • Aarhus Vand
 • TREFOR
 • VandCenter Syd
 • HOFOR
 • DIN Forsyning
 • Frederiksberg Forsyning A/S

Såfremt man som vandforsyning også ønsker at tilslutte sig denne godkendelsesordning, kan man kontakte Britt Cramer Dalén, DANVA. Mail: bd@danva.dk.