Arbejder du for en vandforsyning og skal du have bevis for, at du kender til vandforsyningshygiejne, er dette kursus målrettet dig.


Målgruppe

Kurset henvender sig til entreprenører, der arbejder med drikkevand på vandforsyninger.

Mål

At give deltagerne en forståelse for risikofaktorer i drikkevandssystemer og et indblik i gode arbejdsvaner samt skærpe blikket for afvigelser fra god hygiejnepraksis. Der gøres opmærksom på, at entreprenører i forbindelse med arbejde ved forskellige vandforsyninger skal orientere sig om særlige lokale forhold og regler, der gør sig gældende i den pågældende forsyning.

Indhold

Vandværksvand er et levnedsmiddel. Dette stiller særlige krav til hygiejne, både i den daglige drift og ved håndtering af uregelmæssigheder.

På kurset vil du blandt andet lære om:

 • Overblik over vandets vej og kilder til forurening i vandbanen
 • Fysiske, kemiske og bakteriologiske risikofaktorer
 • Hygiejne på vandværker og ledningsnettet samt hygiejnezoner
 • Beredskab og DDS (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed)

Undervisere

Anders Juul, TREFOR Vand
Dorte Skræm, DANVA

Godkendelsesordning

Følgende forsyninger har tilsluttet sig godkendelsesordningen for dette kursus:

 • VERDO
 • Aarhus Vand
 • TREFOR
 • VandCenter Syd
 • HOFOR
 • DIN Forsyning
 • Frederiksberg Forsyning A/S

Såfremt man som vandforsyning også ønsker at tilslutte sig denne godkendelsesordning, kan man kontakte Britt Cramer Dalén, DANVA. Mail: bd@danva.dk.