Målgruppe

Kurset henvender sig til entreprenører, der arbejder med drikkevand på vandforsyninger.

Mål

At give deltagerne en forståelse for risikofaktorer i drikkevandssystemer og et indblik i gode arbejdsvaner samt skærpe blikket for afvigelser fra god hygiejnepraksis. Der gøres opmærksom på, at entreprenører i forbindelse med arbejde ved forskellige vandforsyninger skal orientere sig om særlige lokale forhold og regler, der gør sig gældende i den pågældende forsyning.

Indhold

Vandværksvand er et levnedsmiddel. Dette stiller særlige krav til hygiejne, både i den daglige drift og ved håndtering af uregelmæssigheder.

På kurset vil du blandt andet lære om:

  • Overblik over vandets vej og kilder til forurening i vandbanen
  • Fysiske, kemiske og bakteriologiske risikofaktorer
  • Hygiejne på vandværker og ledningsnettet samt hygiejnezoner
  • Beredskab og DDS (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed)

Undervisere

 

Anders Juul, TREFOR Vand

Dorte Skræm, DANVA

 

Godkendelsesordning

Følgende forsyninger har tilsluttet sig godkendelsesordningen for dette kursus:

  • VERDO
  • Aarhus Vand
  • TREFOR
  • VandCenter Syd
  • HOFOR
  • DIN Forsyning

Såfremt man som vandforsyning også ønsker at tilslutte sig denne godkendelsesordning, kan man kontakte Britt Cramer Dalén, DANVA. Mail: bd@danva.dk