COLOURBOX16459528.jpg

Ny webshop

Vi har fået ny webshop.

Derfor skal du, for at foretage køb af arrangement eller publikationer, først nulstille dit kodeord.

Nulstil dit kodeord ved at klikke på "Glemt kodeord", når du har trykket bestil her og du skal til at afslutte dit køb i webshoppen.

Målgruppe

Personer, der fører tilsyn med vandinstallationer samt personer, der arbejder med sikring af installationer og/eller installation af vandmålere.

Mål

At give deltagerne viden til at kunne godkende og kontrollere vandinstallationer og indsigt i hvordan hoved- og bimålere kan installeres, således at korrekt afregning kan foretages. Derudover får deltagerne kendskab til hvilke rettigheder og pligter forsyningsselskabet har i henhold til de love, regulativer og normer der gælder for vandinstallationer i ejendomme især med fokus på vandmålere og tilbagestrømningssikringer.

Indhold

Med udgangspunkt i den aktuelle lovgivning, Bygnings-reglementet BR10, DS 439, DS/EN 1717 og den tilhørende vejledning behandler vi emner som: GDV-ordningen, VA-godkendelser, CE mærkning, foranstaltninger til sikring mod forurening af det offentlige forsyningsnet, autorisationer, tilsyn mm.

Vi har specielt fokus på tilbagestrømningssikring samt installation af vandmålere.

På kurset vil du blandt andet lære om:

 • Love, normer og regulativer gældende for vandinstallationer i ejendomme
 • Forsyningsselskabernes ansvarsområde, rettigheder og pligter
 • Love og bekendtgørelser omhandlende installation af målere og afregning af vandforbrug
 • Ordningen Godkendt til Drikkevand (GDV ordningen)
 • VA-typegodkendelse og CE-mærkning
 • Tilbagestrømningssikringer – typer og funktion
 • Installationsprincipper
 • Tilsyn med vandinstallationer og vandmålere
 • Bestemmelser vedrørende installation af vandmålere
 • Afregningsmålere
 • Fordelingsmålere

Undervisere

Leon Buhl, Teknologisk Institut

Kursusleder

Britt Cramer Dalén, DANVA

Pris

Prisen omfatter kompendium, forplejning og overnatning