COLOURBOX14179862.jpg

DANVA og EnviNa udbyder dette to dages seminar med fokus på grundvandsbeskyttelse samt indsatsplanlægning. 

Program for seminaret kan ses her...

Grundvandet er under pres – vi er på det seneste blevet præsenteret for flere nye trusler mod grundvandet og der arbejdes fra centralt hold på at få bedre styr på kommunikation mellem regioner og styrelse. Bedre overvågning og dermed også bedre kontrol med grundvandet. Samtidig har DANVA dialog med landbruget for at få opbakning til obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder. Den praktiske grundvandsbeskyttelse skal udføres i et samspil mellem kommuner og vandselskaber, der ligger rigtig mange opgaver og venter på at blive løst, det er vores fremtidige grundvandsressource der skal sikres, og vi har en fælles opgave, i at få det gældende regelsæt udmøntet i praktisk og operationel grundvandsbeskyttelse.

Derfor har DANVA og ENVINA i samarbejde lavet et fælles seminar for os, der arbejder med grundvandsbeskyttelse i praksis og som er afhængige af at ressourcen bliver beskyttet. Vi har et fælles mål og vi er afhængige af hinanden for nå målet.

DANVA og ENVINA inviterer til et spændende seminar om grundvandsbeskyttelse for kommuner og vandselskaber hvor vi har mulighed for at udveksle erfaringer og høre om nye muligheder for operationel grundvandsbeskyttelse. Kom og vær med – jo mere netværk mellem kommuner og vandselskaber jo bedre løsninger.