På dette kursus får du et overordnet kendskab til vandforsyningens opbygning, drift og vedligeholdelse, herunder fremherskende vandtyper, vandbehandling, udpumpning og ledningsnet. Kurset indfrier kravet fra Bekendtgørelse om kvalitetssikring påalmene  vandforsyningsanlæg §2; at den driftsansvarlige for et alment vandforsyningsanlæg gennemfører et kursus om almindelig vandforsyningsdrift.

Målgruppe
Kurset er første modul på vandoperatøruddannelsen og henvender sig til driftsmedarbejdere i vandforsyningerne. Alle nyansatte ved vandforsyningerne, kan endvidere med fordel deltage i kurset.

Mål
Målet er at give deltagerne et overordnet kendskab til vandforsyningens opbygning, drift og vedligeholdelse, herunder fremherskende vandtyper, vandbehandling, udpumpning og ledningsnet. Kurset indfrier kravet fra Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg §2; at den driftsansvarlige for et alment vandforsyningsanlæg gennemfører et kursus om almindelig vandforsyningsdrift.

Indhold
Vi følger vandets gang fra grundvandets tilblivelse til oppumpning gennem behandlingsanlægget og udpumpning gennem ledningsnettet til forbrugerne. Kurset er tilrettelagt således, at nyansatte uden erfaring får en overskuelig præsentation af vandforsyningsteknikken samt et overblik over den relevante lovgivning, som findes på området.

På kurset vil du blandt andet lære om:
 • Danmarks vandforsyning - overblik
 • Vandets kredsløb
 • Lovgrundlag - herunder vandsektorloven
 • Vandværkets opbygning
 • Boringer
 • Vandbehandling
 • SRO
 • Beholderanlæg
 • Indretning af ledningsnet
 • Vandkvalitet
 • Beredskab og forsyningssikkerhed
 • Forbrugsudvikling
 • Hygiejne
 • Forebyggelse af forureninger
 • Vandværksbesøg (Østerbyværket)

Undervisere:
Rasmus Bærentzen, Aarhus Vand
Thomas Vogn Kjeldsen, Vand & Teknik
Jens Dyrberg Nielsen, EnviDan
Dorte Skræm, DANVA

Kursusleder
Britt Cramer Dalén, DANVA

Pris
Prisen omfatter undervisningsmateriale, bogen "Vandforsyning", forplejning og overnatning (på Skanderborg Park).

Merit
Har man deltaget i DANVAs kursus "Grundlæggende vandforsyningsteknik" kan man få merit for dette kursus.

Tilmelding
Snarest muligt.