DANVA og EnviNa afholder igen i år et to-dages fælles grundvandseminar med drikke- og grundvand i højsædet.
På seminaret vil I høre om alt det nye og det svære i arbejdet med at sikre grundvandet og kontrollere drikkevandet. 

Seminaret henvender sig til vandforsyninger og myndigheder, som arbejder med drikkevandskontrol og grundvandsbeskyttelse.

Seminaret er to-dages, incl. forplejning og hotelovernatning, og der er rig lejlighed til at netværke og erfaringsudveksle. 

Årets temaer bliver: 

  • Nyt fra styrelsen og ny lovgivning
  • Grundvand til drikkevand/grundvandets tilstand
  • Grundvandsressourcen
  • Workshop - den ideelle verden...
  • Vedvarende energi og grundvandsbeskyttelse
  • Grundvandsbeskyttelse - cases

Program for dagen under udarbejdelse.