Har du styr på hvilke materialer, der må komme i kontakt med drikkevand?

På dette webinar kan du skabe dig et overblik over problematikken og du får god mulighed for at erfaringsudveksle med kolleger i branchen.

Når man ser på tværs af den gældende lovgivning i forhold til byggevarer, vandkvalitet og fødevarer, kombineret med de certificeringsordninger, som mange vandselskaber har valgt at underlægge sig, fremstår et meget komplekst billede. Drikkevandsdirektivets reviderede afsnit om materialer i kontakt med drikkevand, dækker nu for første gang hele vandbanen og de skærpede krav, kommer derfor også i anvendelse på vandforsyningernes område. Der skal altså stilles nye krav til de komponenter og materialer der anvendes i drikkevandsforsyningen og overholdelsen af kravene skal kunne dokumenteres via certificering.
Det reviderede europæiske drikkevandsdirektiv skal være implementeret i dansk lovgivning senest den 21. januar 2023 og forventes at bidrage til en vis klarhed i forhold til materialer i kontrakt med drikkevand.

Program for hele webinaret kan downloades her...
 

MODUL 1 DEN 20. AUGUST 2021 KLOKKEN 10.00 - 12.00

Velkommen – rammer og forløb v. Dorte Skræm & Sten Kloppenborg, DANVA
Introduktion
• Ansvarsfordeling
• Forpligtigelser
• Drikkevandsdirektiv
• Hvilke ordninger findes der?
o Kort intro til DK Vand
v. Dorte Skræm & Sten Kloppenborg, DANVA

Certificeringsordninger
• Hvad dækker de over og hvordan bruger man dem?
v. Lone Tolstrup Karlby, HOFOR

Gruppearbejde
• Hvilke udfordringer har man ift. materialer?
• Hvilke ønsker har man til produkter?
• Hvad bruges mest?

Opsamling på gruppearbejde og spørgsmål

MODUL 2 DEN 30. AUGUST 2021 KLOKKEN 13.00-15.00

SESSIONSLEDER: LONE TOLSTRUP KARLBY, HOFOR
Velkommen – og opsamling siden sidst v. Dorte Skræm & Sten Kloppenborg, DANVA

Hvad skal man kigge efter, når man vælger materialer?
Hvilke krav findes?
v. Lone Tolstup Karlby, HOFOR

Toksikologisk vurdering, hvad er det?
• Hvordan læses de % hvad skal man kigge efter?
• Hvad betyder forkortelserne/begreberne?
• Dokumentationsmateriale?
• Hvad gør man, hvis grænseværdien ikke findes?
v. Indlægsholder følger

Overensstemmelseserklæringer
 
Spørgsmål – og vi ses til modul 3

MODUL 3 DEN 2. SEPTEMBER 2021 KLOKKEN 10.00-12.00

OPSTART AF MATERIALEUDVALG OG NETVÆRK

Velkommen – og opsamling fra modul 2 v. Dorte Skræm & Sten Kloppenborg, DANVA

Hvordan starter man et materialeudvalg?
• Erfaringer fra HOFOR
o Do’s and don’ts
• Hvilke kompetencer/krav skal være til stede?
• Lister?
• Udbudsparadigmer
v. Lone Tolstup Karlby, HOFOR & formand for materialeudvalg
v. NN, Aarhus vand

Sammenhæng med drikkevandssikkerhed v. Brian Ravn, HOFOR
 
DK Vand certificering v. Sten Kloppenborg, DANVA

Opstart og kørsel af DANVA netværk V. Dorte Skræm, DANVA