Få praktisk viden om kildepladsens drift og vedligeholdelse, herunder de enkelte boringers ydeevne og vandkvalitet, samt at følge vandets vej gennem vandværket.

Målgruppe
Kurset er 2. modul på vandoperatøruddannelsen og henvender sig til personer, der arbejder med praktisk drift, driftsledere samt planlægning og projektering.

Mål
At give deltagerne praktisk viden om kildepladsens drift og vedligeholdelse, herunder de enkelte boringers ydeevne og vandkvalitet, samt at følge vandets vej gennem vandværket.

Indhold
Et vigtigt og ofte lidt forsømt led i vandforsyningen er indvindingsanlægget med boringer, pumper og råvandsledninger. En boring er et dybt sår i jordoverfladen, der er åbent for forurening, og hvor der ved en uhensigtsmæssig drift kan skabes ubalance i det hydrologiske kredsløb.

Det er derfor uhyre vigtigt, at boringen dimensioneres, udføres og vedligeholdes korrekt. Pumper og råvandsledninger skal dimensioneres således, at den bedst mulige driftsøkonomi opnås. Op mod 50 % af vandforsyningernes energiforbrug kan være knyttet til indvindingen af vand. Det er derfor vigtigt, at kildepladsen designes og drives energioptimalt. Udformning, indretning og drift af produktionsapparatet samt beholderanlægget vil blive gennemgået med fokus på forsyningssikkerhed og energiforbrug.

På kurset vil vi gå i dybden med:

Etablering af boringer

Boringers kontroldata

Udformning og indretninger af råvandsstationer

vandspumper og råvandsledninger

Overvågning af kildepladser

BNBO

Driftskontrol af boringer – inkl. pejleopgave

Udformning og indretning af produktionsapparat

Videregående vandbehandling

Driftskontrol af værker

Indretning og drift af beholderanlæg

Forsyningssikkerhed

SRO

Energiforbrug/driftsoptimering

Undervisere
Finn Mollerup, VandCenter Syd
Henrik Schmidt, NIRAS
John Kristensen, NIRAS
 

Kursusleder
Britt Cramer Dalén, DANVA
 

Pris
Prisen omfatter undervisningsmateriale, forplejning og overnatning
 

Merit
Har man deltaget i DANVAs kurser "Vandindvinding" og "Vandbehandling og filterteknik", kan man få merit for dette kursus.
 

Tilmelding
Snarest muligt - helst senest 4 uger inden kursusstart.