DANVA og ENVINA afholder igen i år et to-dages fælles grundvandseminar med drikke- og grundvand i højsædet. På konferencen vil I høre om alt det nye og det svære i arbejdet med at sikre grundvandet og kontrollere drikkevandet. Der er  præsentationer fra Miljøstyrelsen, regioner og kommuner samt forskere, jurister, landboforeninger og andre videnspersoner, som kan hjælpe os med at udmønte BNBO aftalen, så grundvandet bliver beskyttet og samtidig sikre en god og retvisende kontrol af drikkevandet med udgangspunkt i den nye viden, der er opnået det sidste års tid. Vi hører om bekendtgørelse og vejledning for BNBO, indsatsplanlægning, aftaleformer og økonomi. På drikkevandssiden har vi planlagt en session med tilsyn, kontrol og vandforsyningsplaner, som omhandler drikkevandsbekendtgørelsen, prøvetagningsprogrammer, rettigheder og pligter for myndigheder og forsyninger. Dernæst en session der tager udgangspunkt i hvad vi har lært af arbejdet i arbejdsgruppen under vandpanelet,  sidst men ikke mindst en session, der beskæftiger sig med videregående vandbehandling herunder vejledning og rensemetoder.

Seminaret henvender sig til vandforsyninger og myndigheder, som arbejder med drikkevandskontrol og grundvandsbeskyttelse.
Seminaret er to-dages og der er rig lejlighed til at netværke og erfaringsudveksle. 

Grundvandsseminaret afholdes i Vandhuset, Skanderborg med overnatning og middag på Opus Horsens, hvortil der er bustransport inkluderet i prisen. 

Program for seminaret ses her...