På kurset arbejdes med hvordan krav til udførelse, vandkvalitet og arbejdsmiljø kan integreres i tilsynet. Bliv klædt på til et værdiskabende og dialogbaseret tilsyn, så vi får en åben dialog og ikke kun fokuserer på fejl og mangler.
 

Målgruppe

Kurset retter sig mod medarbejdere i forsyningsselskaberne, rådgivere og entreprenører, der skal udføre tilsyn med anlægsarbejder på drikkevand.

Mål

Det er kursets mål at deltagerne får:

Forståelse for tilsynets rolle i sammenhængen mellem den praktiske udførelse, risici for vandkvaliteten og arbejdsmiljø

Værktøjer til at udføre et tilsyn med fokus på åben og værdiskabende dialog

Indblik i relevante tilsynspunkter ved forskellige anlægs-metoder for drikkevandsledninger og de hermed forbundne udfordringer

Introduktion til generelle regler og retningslinjer om indretning af arbejdspladsen over og under jorden

Indhold

Kurset er opbygget, så vi veksler mellem teori og opgaver. Der er indlagt en ekskursion, så du får mulighed for at forholde dig til teorien i praksis.

Der vil blive behandlet elementer som udfordringer med anlægsmetoder i forhold til tilsynet, herunder f.eks. opgravning, styrede underboringer, bursting, relining osv.

Derudover vil vi komme ind på betydningen af kommunikation, kultur og dialog samt naturligvis gældende regler og retningslinjer.

På kurset vil du blandt andet lære om:

  • Forudsætninger og rammer
  • Tilsynsopgaven i forhold til projektets udførelse
  • Ekskursion - tilsyn i praksis
  • Tilsyn med forskellige projektområder
  • Over terræn
  • Under terræn
  • Idriftsættelse

Undervisere

Kristian Lindholdt Hansen, Aarhus Vand A/S

Peter Bornhardt, EnviDan A/S

Kursusleder

Dorte Skræm, DANVA

Pris

Prisen omfatter kompendium, forplejning og overnatning.

Tilmelding

Tilmelding på www.danva.dk under Arrangementer snarest muligt – helst senest 8 uger inden kursusstart.