Få praktisk viden om kildepladsens drift og vedligeholdelse, herunder de enkelte boringers ydeevne og vandkvalitet, samt at følge vandets vej gennem vandværket.

 

Målgruppe

Kurset er 2. modul på vandoperatøruddannelsen og henvender sig til personer, der arbejder med praktisk drift, driftsledere samt planlægning og projektering.

Mål

At give deltagerne praktisk viden om kildepladsens drift og vedligeholdelse, herunder de enkelte boringers ydeevne og vandkvalitet, samt at følge vandets vej gennem vandværket.

Indhold

Et vigtigt og ofte lidt forsømt led i vandforsyningen er indvindingsanlægget med boringer, pumper og råvandsledninger. En boring er et dybt sår i jordoverfladen, der er åbent for forurening, og hvor der ved en uhensigtsmæssig drift kan skabes ubalance i det hydrologiske kredsløb.
Det er derfor uhyre vigtigt, at boringen dimensioneres, udføres og vedligeholdes korrekt. Pumper og råvandsledninger skal dimensioneres således, at den bedst mulige driftsøkonomi opnås. Op mod 50 % af vandforsyningernes energiforbrug kan være knyttet til indvindingen af vand. Det er derfor vigtigt, at kildepladsen designes og drives energioptimalt. Udformning, indretning og drift af produktionsapparatet samt beholderanlægget vil blive gennemgået med fokus på forsyningssikkerhed og energiforbrug.

På kurset vil vi gå i dybden med:

 • Etablering af boringer
 • Boringers kontroldata
 • Udformning og indretninger af råvandsstationer
 • vandspumper og råvandsledninger
 • Overvågning af kildepladser
 • BNBO
 • Driftskontrol af boringer – inkl. pejleopgave
 • Udformning og indretning af produktionsapparat
 • Videregående vandbehandling
 • Driftskontrol af værker
 • Indretning og drift af beholderanlæg
 • Forsyningssikkerhed
 • SRO
 • Energiforbrug/driftsoptimering.

Undervisere

Finn Mollerup, VandCenter Syd
Henrik Schmidt, NIRAS
John Kristensen, NIRAS

Kursusleder

Britt Cramer Dalén, DANVA

Pris

Prisen omfatter undervisningsmateriale, forplejning og overnatning

Merit

Har man deltaget i DANVAs kurser "Vandindvinding" og "Vandbehandling og filterteknik", kan man få merit for dette kursus.

Tilmelding

Snarest muligt - helst senest 8 uger inden kursusstart.