Ledergruppe-Colourbox.jpg

Tag din ledergruppe under armen og kom godt i gang med 2018.

Program

TORSDAG 25. januar

12.00 Frokost

13.00 Velkomst

13.20 ”Rigets tilstand” - hvad rører der sig i branchen pt
Direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme og direktør Carl-Emil Larsen, DANVA

14.20 Pause

14.40 Vælg mellem to spændende spor

Spor 1: Arbejdsulykker – en kedelig førsteplads!
Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA og QSE-chef Helle Bjerregaard, DIN Forsyning

Vand, kloak og affald har i 2017 indtaget en kedelig førsteplads over arbejdsulykker, mens anlægsarbejder i forsyningsselskaber indtager en tredje plads. Hør hvordan DIN Forsyning struktureret arbejder med at forebygge arbejdsulykker og få perspektiver på, hvilke indsatser, der kan ændre på statistikken.

Spor 2: Kompetenceledelse
Ejer Jess Gertsen, Projektkontoret

En investering i kompetenceudvikling medfører et godt læringsmiljø, innovation samt udviklingsparat. Bliv præsenteret for begrebet kompetenceledelse og se caseeksempler på, hvorledes kompetenceudvikling gennemføres struktureret og med gode resultater.

16.00 Pause med sandwich

16.30 SoMe
Administrationschef Fanny Villadsen, Odsherred Forsyning

Hvordan kan vi bruge SoMe? Er der brug for guidelines til medarbejderes brug af SoMe og bliver de betragtet som en risikofaktor eller som ambassadørpotentiale? Få indsigt i SoMe’s muligheder og udfordringer efterfulgt af workshops indenfor tre områder: Personaleledelse, Kommunikation med kunder og Employer branding/Rekruttering.

17.45 Pause

18.00 Tak
Sociolog Rikke Østergaard, Erhvervssociologen

Ny forskning viser, at der i taknemmelighed ligger en kæmpe kraft. Taknemmelighed er et valg og en tankegang, der både neurologisk og sociologisk kan ændre dit livssyn og dermed din hverdag. Med taknemmelighed kan du optimere din hjerne, styrke dit immunforsvar, påvirke dit humør og blive bedre til at huske. Du kan også opnå en bedre nattesøvn, tiltrække flere penge og særlige venskaber og skabe det liv, du inderst inde drømmer om. Indenfor ledelse er der undersøgelser, der viser, at du kan øge medarbejdernes effektivitet op til 50% med taknemmelighed.

Få indsigt i taknemmelighedens gode egenskaber og lær at arbejde med taknemmelighed, så det bliver en naturlig del af dit liv

19.00 Egen tid – Fri leg / Netværk

19.30 Middag 

FREDAG 26. januar

8.30 Godmorgen

8.40 Ledelsestrend - Ambidextrøsitet

HR Manager Palle Mørkøre, Blue Kolding

Hvordan driftes organisationen samtidigt med der udvikles og innoveres som en integreret del af hverdagen? Få et indblik i ambidextrøsitet samt praktiske værktøjer til at stimulere organisationen til at være mere effektiv og udforskende.

9.10 Pause

Cases fra medlemskredsen

9.30 Den lærende organisation

Konsulent Henrik Steffensen, Blue Kolding

Hvordan sikrer vi, at viden bliver opsamlet løbende og integreret i projektsammenhænge?

9.50 Omorganisering i driften - Fra leder til ledelsesteam
Teamleder Charlotta Værnstrøm, Kalundborg Forsyning

Hvordan går man fra at have én fælles chef for driften til i stedet at have et ledelsesteam bestående af teamlederne fra forsyningsgrenene vand, spildevand og varme? Hvilke udfordringer møder man undervejs, og hvordan involverer man medarbejderne?

10.10 Pause

10.30 Udvikling igennem personlighed, kompetencer og løbende dialog
Direktør Kurt Lausen, HR Solutions A/S

Få indsigt i, hvordan vores forskellige drivkræfter kan hjælpe til bedre forståelse af motivation og kommunikation i hverdagen.

12.20 Afrunding

12.30 Frokost