Målgruppen for Vand Forum er medarbejdere og ledere ved vandselskaber og kommuner samt rådgivere. På Vand Forum er der tid til erfaringsudveksling både i sessionerne og i pauserne.

Program

Dagen afholdes i 3 parallelle spor med fokus på grundvand/drikkevand, spildevand samt afløb/klima. Hver session indeholder 3 indlæg og tid til drøftelser og erfaringsudveksling.
Program kan downloades her...

09.30

Ankomst, registrering og morgenmad

10.00

Velkomst og aktuelle nyheder - Carl-Emil Larsen, DANVA

10.10

EnergiCERT – hvordan sikrer vi forbrugerne og forsyningerne mod it-trusler?

Søren Maigaard, EnergiCERT

10.30-12.00

ERFARINGER MED PFAS

BESLUTNINGSSTØTTE

TEKNOLOGI - AI

10.35-10.55

 

PFAS overblik ved Miljøstyrelsen
NN, Miljøstyrelsen

Den miljøeffektive ressourceanlægsmodel
Morten Rebsdorf, Aarhus Vand
VUDP-projekt - læs mere her...

Fremskyndelse af innovation og nye teknologier
Luis Campos Román, Krüger 

10.55-11.15

 

PFAS, proces- og drifserfaringer
Rasmus Pedersen, Frederikshavn Forsyning

Multikriterie-analyse af klimatilpasning som input til DAPP
Jan Jeppesen, NIRAS & Mathias Skov Pristed, Aarhus Kommune

Lessons learnt from digital twin applications in wastewater treatment plants
Fabio Polesel , DHI

11.15-11.35

Erfaringer med PFAS rensning
Jan Pedersen, Fanø Vand

Projekterfaringer fra KLAR – beslutningsstøtte om klima
Bettina Precht Simonsen, Klar Forsyning

Opsætning og drift af målere på overløb – do’s & don’t’s
Peter Berg, Frederikshavn Forsyning

11.35-12.00

Drøftelse

Drøftelse

Drøftelse

12.00-12.45

FROKOST

12.45-14.15

PLANLÆGNING

KLIMA OG DATA

GRØN OMSTILLING

12.45-13.05

Kortlægning af vandforsyningers idriftssættelsesprocedurer
Ditte A. Søborg, VIA, Horsens

Den økonomiske og faglige udfordring – status
Carsten Cronquist & Nis Fink, HOFOR

El fleksibilitet
Behovet for systemydelser
nn, Energinet

DANVAs El-fleksibilitetsgruppe
Lars Gadegaard, DANVA

13.05-13.25

Bæredygtig opførelse af vandværker – ny model til den danske vandbranche baseret på byggeriets DGNB model
Jeppe Poulsen, HOFOR

GRAVA – samspil mellem GRundvand, Afløbssystem og VAndløb samt brug af borgerdata
Morten Westergaard, NIRAS
VUDP-projekt- læs mere her...

Vandsektorens indsatser mod målet om energineutralitet i 2030 – et overblik
Thomas Bo Sørensen, DANVA

13.25-13.45


Bæredygtighedsscreening af Elstedværket
Sarah Brudler Friis, Envidan

SDFI prototype til standardiseret registrering og udstilling af LAR data
Eva Bøgh, SDFI

DANVAs Registreringsvejledningsgruppe sætter fokus på LAR
Lars Gadegaard, DANVA

Erfaringer med drift af varmepumpe på rentvandsledning
Lars Skou, Ringkøbing Skjern Forsyning

13.45-14.15

Drøftelse

Drøftelse

Drøftelse

14.15-14.45

KAFFEPAUSE

14.45-16.00

GRUNDVAND

REGNVAND

BEREDSKAB

14.45-15.05

Grundvandskvalitet
Lærke Thorling, GEUS

Flydeøer i regnvandsbassiner
Nana Sofia Benthien, VandCenter Syd
VUDP-projekt- læs mere her...

Kommunikation ifm brownouts
Christina Otzen, HOFOR

15.05-15.25

Strategi for kildefeltsbeskyttelse
Iben Kirchberg Nilsson, DIN Forsyning

Kan regnvandsbassiner tilbageholde mikroplast?
Jes Vollertsen, Aalborg Universitet
VUDP-projekt

Beredskabsplan – erfaringer fra BlueKolding
Jannik Egholm Jensen, BlueKolding

15.25-15.45

VandCenter Syds strategi for grundvandsbeskyttelse
Troels Kærgaard Bjerre, VandCenter Syd

Drænede nedsivningsbassiner – et alternativ til forsinkelsesbassinerne 
Bo S. Jakobsen, Aarhus Vand og Nikolaj Kruse Christensen, Aarhus Kommune

Samarbejde mellem kommune og forsyning ved brown-outs
Trine Schults, Silkeborg Forsyning & Anders Isbjerg Aahave, Silkeborg Kommune

15.45-16.15

Drøftelse

Drøftelse

Drøftelse

16.15-17.00

Netværk og forfriskninger

Yderligere information

Kontakt kursusleder Britt Cramer Dalén på bd@danva.dk