Direktørforum er et forum for direktører i vandselskaberne, der her får mulighed for at mødes, blive inspireret, informeret og drøfte aktuelle emner med kolleger.
Ved Direktørforum vil du ved oplæg, debat og foredrag blive inspireret indenfor emner af strategisk og ledelsesmæssig relevans. Der vil desuden være god tid til erfaringsudveksling med kollegaer fra andre vandselskaber.
Arrangementet er incl. forplejning og overnatning.
For yderligere information, kontakt Louise Andersen, DANVA, la@danva.dk