Direktør Forum er et forum for direktører i vandselskaberne, der her får mulighed for at mødes, blive inspireret, informeret og drøfte aktuelle ledelsesmæssige emner med kolleger.

På Direktør Forum vil du ved oplæg, debat og foredrag blive inspireret indenfor emner af strategisk og ledelsesmæssig relevans. Der vil desuden være god tid til erfaringsudveksling med kollegaer fra andre vandselskaber.

Arrangementet er incl. forplejning og overnatning.