Økonomi Forum henvender sig til alle, der arbejder med økonomi i vandselskaberne, herunder økonomichefer, ansvarlige for økonomi og controllere.

Økonomi Forum er en tilbagevendende begivenhed, hvor der vil blive informeret og drøftet aktuelle økonomiske udfordringer for selskaberne ligesom der vil være mulighed for at netværke med kolleger fra andre selskaber.

Der bliver lagt vægt på praktisk orienterede indlæg, der kan være med til at belyse og løse konkret problemstillinger i selskaberne – og være med til at sikre erfaringsudveksling mellem selskaberne.

Økonomi Forum er incl. forplejning. Overnatning på Skanderborg Park.