Forandringens vinde blæser i forsyningsbranchen. Store som små forandringer kræver ekstra fokus på ledelse. Hvordan kan vi som ledere bedst agere i disse konstante forandringer, og samtidigt have fokus på trivsel og udvikling af vores medarbejdere? Der kommer nye typer af medarbejdere ind på arbejdsmarkedet, hvordan rekrutteres og fastholdes de, og hvordan arbejder vi bedst på tværs af generationerne.

På dette års Leder Forum sætter vi fokus på:

- Forandringsledelse og adfærdsdesign
Trivsel og robusthed i et forebyggelsesperspektiv 
Rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse af medarbejdere
- Netværk