DANVA årsmøde 2016 - 46.jpg

Ny webshop

Vi har fået ny webshop.

Derfor skal du, for at foretage køb af arrangement eller publikationer, først nulstille dit kodeord.

Nulstil dit kodeord ved at klikke på "Glemt kodeord", når du har trykket bestil her og du skal til at afslutte dit køb i webshoppen.

STYRK BESTYRELSESARBEJDET

 

En stærk bestyrelse består af forskellige personligheder med hver deres sæt af kompetencer og erfaringer. En forudsætning for godt, værdiskabende bestyrelsesarbejde og –samarbejde, er, at bestyrelsesmedlemmerne har en fælles referenceramme for virket som bestyrelse.  At hvert bestyrelsesmedlem kender sin rolle og sit ansvar og har et klart billede af, hvad der skal udføres og leveres sammen med sine bestyrelseskollegaer.

DANVA og Dansk Fjernvarme tilbyder derfor et dybdegående 2-dages internat, hvor bestyrelsesmedlemmer får indblik i forsyningssektorens strategiske udfordringer og økonomiske forhold, de juridiske rammer samt god praksis indenfor selskabsledelse og bestyrelsesarbejde.

Målgruppe

Kurset retter sig mod såvel nye som erfarne bestyrelsesmedlemmer. Det vil være en fordel, at så mange som muligt deltager fra den samme bestyrelse, så alle får den samme faglige referenceramme omkring bestyrelsesarbejdet. På kurset drøftes det formidlede i forhold til egen praksis.   

Indhold

Kurset består af 3 moduler fordelt over 2 dage.

Modul 1: De formelle styringsmæssige rammer om selskaberne og bestyrelsesarbejdet med fokus på de regulatoriske forhold, herunder ejerdialogen med kommunen, bestyrelsens opgaver og ansvar, styringsredskaber (ejeraftale, vedtægter, forretningsorden mv.), inhabilitet, tavshedspligt mv. 

Modul 2: Godt bestyrelsesarbejde og –samarbejde med fokus på samspillet med den daglige ledelse, bestyrelsens organisering, herunder bestyrelsesledelse og formandens rolle, det effektive bestyrelsesmøde, bestyrelsen som et arbejdsfællesskab og gruppedynamikker i samarbejdet, samt introduktion til vigtige bestyrelsesværktøjer.

Modul 3: Bestyrelsens strategiske ageren og –samarbejde. Med baggrund i en introduktion til de generelle udviklingstendenser i forsyningssektoren inviteres deltagerne til en dialog om de strategiske drøftelser og overvejelser, der kan komme på dagsordenen i de enkelte selskabsbestyrelser. Der vil være fokus på vilkårene for strategiarbejde, herunder med vægt på bestyrelsens rolle og funktion i forhold til strategilægning, opfølgning på strategi, økonomistyring og strategisk risikostyring. 

Kurset er praksisorienteret og faciliteret af erfarne konsulenter, bestyrelsesformænd og direktører. Der vil være vekselvirkning mellem teori og praksis med faglige oplæg i kombination med cases, dialog og dilemmaspil. Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber vil være den gennemgående referenceramme og røde tråd i alle modulerne.

Undervisere

Jørgen Ulrik Jensen, Pluss og Line Markert, Horten

samt erfarne direktører, bestyrelsesformænd og revisorer fra forsyningsbranchen.

Program

Se program i denne flyer.

Pris

Prisen for medlemmer af DANVA er 7.900kr/deltager for de 4 første medlemmer af en bestyrelse, herefter 5.600 kr/deltager for de resterende medlemmer. Undervisningsmateriale, forplejning, middag og overnatning er inkluderet i prisen.

Der vil blive planlagt flere kurser i efteråret 2018.

For yderligere oplysninger, brugertilpassede kurser eller lignende, kontakt Louise Andersen på 87 93 35 64 eller la@danva.dk