DANVA årsmøde 2016 - 46.jpg

Ny webshop

Vi har fået ny webshop.

Derfor skal du, for at foretage køb af arrangement eller publikationer, først nulstille dit kodeord.

Nulstil dit kodeord ved at klikke på "Glemt kodeord", når du har trykket bestil her og du skal til at afslutte dit køb i webshoppen.

God bestyrelsesbetjening er et vigtigt grundlag for godt bestyrelsesarbejde

Grundlaget for et godt og frugtbart arbejde i forsyningens bestyrelse er en dygtig daglig ledelse, som kan understøtte bestyrelsen og levere et klart beslutningsgrundlag for bestyrelsen og en god ramme for bestyrelsens arbejde. Derfor er det også vigtigt, at den daglige ledelse og de medarbejdere i organisationen, som er ansvarlig for at betjene bestyrelsen er klædt ordentligt på til denne opgave.

Det kræver blandt andet, at dem, som betjener bestyrelsen, kan navigere i formelle og indholdsmæssige regler om bestyrelsens arbejde. De skal kende bestyrelsens forretningsorden, kunne hjælpe med at udarbejde et årshjul, som kan give bestyrelsen overblik over væsentlige emner og tidspunkter i bestyrelsesåret. De skal kende selskabslovens grundlæggende regler om valg og registrering af bestyrelsesmedlemmer, indkaldelse og forberedelse af bestyrelsesmøder, udarbejdelse af referater og håndter af disse, herunder i forhold til aktindsigtsreglerne.

Målgruppe
Medarbejdere, der supporterer bestyrelsen

Formål
Formålet med kurset er at give deltagerne en grundlæggende forståelse for selskabslovgivningens regler og forudsætninger for bestyrelsens arbejde – hvor reglerne er ufravigelige, og hvor bestyrelsen i samarbejde med medarbejderne kan afklare, hvordan et godt samarbejde skal tilrettelæggelse. Derudover får deltagerne konkrete værktøjer og eksempler på, hvorledes arbejdet med at betjene bestyrelsen kan struktureres og gennemføres – både omkring bestyrelsesmøderne men også i den løbende dialog med bestyrelsens formandskab eller de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

Program

09.00 - 09.30 Morgenmad

09.30 – 09.45 Velkommen
Velkomst - Introduktion til dagen og til deltagerne
Forventninger til kurset

09.45 – 10.15 Den retlige ramme – kort om karakteristika for aktieselskaber
Introduktion til grundprincipper i selskabsret
Væsentligste karakteristika for aktieselskaber - og de evt. andre organi-sationsformer, der er repræsenteret.


10.15 – 11.30 Arbejdet med bestyrelse og direktion
Håndtering af oplysninger om bestyrelsen og bestyrelsens arbejde. Herunder:
Praktiske eksempler på opgavefordeling, roller, tavshedspligt, inhabilitet m.v. Selskabslovens grundlæggende regler.
Persondataloven – billeder på hjemmesiden, opbevaring og videregivel-se af oplysninger (til Erhvervsstyrelsen, banken m.v.).


11.30 – 12.00 Årets gang 
Årshjul, bestyrelsesmøder, generalforsamling, møder med ejerkommune/-erne og andre væsentlige interessenter Evt. afsæt i deltagernes eksempler

12.00 – 12.45 FROKOST

12.45 – 14.00 Dagsorden, bilag og praktiske råd om forberedelse af mødemateriale
Opsætning, udformning, indhold, indstilling, systematik, omfang
Opgave

14.00 – 14.15 PAUSE

14.15 – 15.30 Udarbejdelse og håndtering af referater og opfølgning på møder m.v.
Offentlighed og aktindsigtsbegæring i bestyrelsesmateriale
Grundlæggende krav til et referat – baggrund og formål.
Håndtering af persondata i referater (fx i forbindelse med inhabilitet m.v.).
Grundprincipper og praktiske råd til effektiv håndtering af aktindsigtssager.
Hvornår kan offentligheden kræve indsigt, og hvornår er bestyrelsesmateriale fritaget for aktindsigt m.v.

15.30 – 16.00 Opsamling og afslutning

Underviserne
Advokat Line Markert, Horten
Advokat Jonas Eigil Nielsen, Horten 
Direktionsassistent Jesper S. Andersen, DIN Forsyning,

Jesper har i ca. 10 år arbejdet tæt sammen med direktionen i DIN Forsyning og tidligere Esbjerg Forsyning, og har i den forbindelse arbejdet med flere forskellige bestyrelser, herunder med fusionen mellem Esbjerg og Varde forsyninger og derefter interne sammenlægninger i DIN Forsyning.

Jonas har arbejdet med selskabsret, herunder kommunal selskabsret og forsyninger i fem år. Jonas rådgiver løbende store og små forsyninger om spørgsmål knyttet til vedtægtsforhold, bestyrelsesbetjening, gennemførelse af generalforsamling og meget andet.

Line rådgiver til daglig forsyninger og kommuner om de regulatoriske rammer for forsyningsvirksomheder og deres aktiviteter. I den forbindelse yder Line også strategisk og juridisk rådgivning til bestyrelsen og direktioner og kommunale og forbrugerejede forsyningsvirksomheder, blandt andet i forbindelse med gennemførelse af væsentlige beslutninger, afholdelse af generalforsamlinger og meget andet. Line underviser også i jura-delen på DANVAs grundlæggende bestyrelseskursus for bestyrelsen og direktør.

For yderligere information
Louise Andersen, mail: la@danva.dk, telefon: 24845211

 

 

 

Kontaktperson: Louise Andersen, DANVA, la@danva.dk 8793 3564