En stærk bestyrelse består af forskellige personligheder med hver deres sæt af kompetencer og erfaringer. En forudsætning for godt, værdiskabende bestyrelsesarbejde og –samarbejde, er, at bestyrelsesmedlemmerne har en fælles referenceramme for virket som bestyrelse.  At hvert bestyrelsesmedlem kender sin rolle og sit ansvar og har et klart billede af, hvad der skal udføres og leveres sammen med sine bestyrelseskollegaer.

DANVA og Dansk Fjernvarme tilbyder derfor et dybdegående 2-dages internat, hvor bestyrelsesmedlemmer får indblik i forsyningssektorens strategiske udfordringer og økonomiske forhold, de juridiske rammer samt god praksis indenfor selskabsledelse og bestyrelsesarbejde.