Målgruppe

Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, som årligt skal tilbydes 1½ dags supplerende kurser inden for arbejdsmiljø.

Indhold

Der er fokus på forebyggelse af ulykker og at skabe en god trivsel i Forsyningsbranchen, og det vigtigste er at skabe den rette adfærd og en god kultur.

Vision Zero er et internationalt koncept, med fokus netop at opnå en adfærd, der fokuserer på at forebygge ulykker og fremme sundhed og trivsel. En metode til at arbejde strategisk for at opnå et forbedret arbejdsmiljøresultat.

Vi vil gennemgå, hvad Vision Zero er for en størrelse – og hvor den adskiller sig fra den traditionelle måde at arbejde med forebyggelse på. Desuden vil vi arbejde med de 7 gyldne regler, som er grundstene i metoden og sidst men ikke mindst, vil vi arbejde med, hvordan I kan implementere Vision Zero på jeres forsyning.

  • Hvad er Vision Zero – cases fra andre virksomheder
  • Hvordan kommer man i gang
  • Forskellige værktøjer

Undervisere

Gitte Helverskov Marcussen, NIRAS Joblife

Kontaktperson

Britt Cramer Dalén, DANVA

Pris

Prisen omfatter undervisningsmateriale og forplejning