Målgruppe

Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, som årligt skal tilbydes 1½ dags supplerende kurser inden for arbejdsmiljø.

Indhold

Ændringer af regler for arbejdspladsbrugsanvisninger træder i kraft juli 2019, hvilket giver nye muligheder vedr. information til brugerne. Ændringerne betyder også konkrete krav til viden hos brugerne af kemiske stoffer og produkter, og dermed sættes øget fokus på instruktion.  Desuden er der et øget fokus på kravet til kemisk APV.

Ud over den kemiske APV er der også krav om, at der udarbejdes en biologisk APV, hvis der er risiko for biologisk smitte.

Bliv opdateret på de nye regler, hvor krav om arbejdspladsbrugsanvisninger bortfalder, og hvor krav om viden hos brugerne er præciseret.

Lær om forskellige muligheder for information og instruktion, som kan erstatte arbejdspladsbrugsanvisninger, og deltag i drøftelserne af de nye muligheder, der nu findes for arbejdsmiljøorganisationen. Og lær om, hvordan I laver en kemisk og biologisk APV.

  • Reglerne
  • Hvad betyder det i praksis
  • Værktøjer til overholdelse af regler

Undervisere

Tina Jensen, NIRAS Joblife

Kontaktperson

Britt Cramer Dalén, DANVA

Pris

Prisen omfatter undervisningsmateriale og forplejning