Marselisborg-renseanlæg.jpg

Inspiration og state-of-the-art: Hvordan bliver Danmarks vandsektor energi- og klimaneutral? Hvad er de nyeste, teknologiske muligheder?

Tilmelding:

Læs mere, se det fulde program og tilmeld dig på dette link...

Læs mere:

Vejen mod en klimaneutral vandsektor kræver et opgør med lattergas, som er 300 gange kraftigere end CO2 og udgør det største enkeltstående klimaaftryk fra Danmarks renseanlæg.

Senest i 2025 skal der være indført grænser for, hvor meget lattergas danske renseanlæg må udlede. Det er en af hovedpointerne i den klimaplan, som et bredt flertal i Folketinget aftalte i midten af juni. Og der er god grund til at se nærmere på denne klimagas, som har en drivhuseffekt, der er 300 gange så kraftig som CO2. Men der skal mere forarbejde til, før myndighederne er klar med konkrete krav, fortæller Mikael Tind fra Miljøstyrelsen.

”Det vil formentlig være nødvendigt med yderligere forsøg med hensyn til visse aspekter. Vi vil som hidtil gennemføre forsøgene i samarbejde med sektoren. Det er meget vigtigt med en god dialog. Vi skal sikre, at forsyningsselskaberne har de rette redskaber til at reducere lattergasudslip fra renseanlæg, når grænseværdierne træder i kraft,” siger Mikael Tind til DANVAs branchemagasin DANSKVAND, som i oktobernummeret handler om dansk vandteknologi, set i lyset af den nye klimaaftale.

Du kan læse hele artiklen her...