COLOURBOX18370386.jpg

Hvert enkelt projekt i danske forsyninger igangsættes for at generere en eller anden form for effekt eller værdiskabelse. På dette kursus vil vi have fokus på målsætning og dokumentation, så vi sikrer at jeres organisations fulde potentiale kommer i spil og I når jeres strategiske og forretningsmæssige mål.
Målgruppen

Kurset er relevant for dig, der ønsker at opnå kompetencer indenfor konkretisering, realisering og dokumentation af den værdi som organisationens projekter bidrager med i forhold til opfyldelse af organisationens strategiske og forretningsmæssige mål. I dit daglige arbejde fungerer du på ledelsesniveau for projektarbejdet eller i driften.

Tilmelding:

Læs mere og tilmeld dig på Ferskvandscenterets hjemmeside