img (1).jpg

Projektdagen har til formål at give dig mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med andre projektledere i branchen. Samtidig får du ny viden om projektarbejdet og du løfter dine kompetencer indenfor specifikke emner om projektledelse.
Forud for projektdagen afvikles en aktiv online-session, hvor du kan deltage og drøfte udfordringer i projektarbeujdet nu og her. Du bidrager her til design af projektdagens program. Efter online sessionen offentliggøres det endelige program.

Online session afholdes d. 1. marts

Målgruppe:

Målgruppen er således projektledere hos forsyningsselskaber, kommuner og rådgivere, projektmedarbejdere der sætter pris på at forstå projektleders rolle samt jurister, der rådgiver projektledere.

Tilmelding:

Læs mere og tilmeld dig på Ferskvandscenterets hjemmeside.