COLOURBOX18939242

Udbytte

Hvordan kan helt almindelig vandbehandling forbedres ved at anvende data om flow, beluftning, filtermedie, returskyl, m.m.? På Merkur Forum 2023 dykker vi ned i data fra hele Danmark via dialog og præsentationer.
Du får:
• Viden om hvilke data er vigtige for drift og design af et vandværk
• Konkrete eksempler på grafer med data fra de 75 deltagende vandværker
• Beretninger om hvordan Merkur data allerede har skabt handling
• Gode muligheder for at diskutere drikkevandsbehandling med andre deltagere

Tilmelding

Følg linket
www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/konferencer/merkur-forum-2023
Gebyr: Gratis
Tilmeldingsfrist: Fredag 17. maj 2023

Gebyr

Arrangementet er gratis.

Program

Program for dagen kan downloades her...

FORMIDDAG
09:00-09:30 Check-in og morgenmad
09:30-09:45 Velkomst
Theis Raaschou Andersen, Forskningschef, VIA
Loren Ramsay, Kemiingeniør, VIA
09:45-10:05 Beluftningsbehov Emilie Padkær Haugan, Geolog, VIA
10:05-10:25 Krydsfeltsovervejelser
Henrik Bjørn, Geolog, VIA
10:25-10:45 Voksende filtre
Ditte Andreasen Søborg, Forskningsleder for program for Vandteknologi, Ingeniør i Bioteknologi, VIA
10:45-11:05 Overdimensionering
Loren Ramsay, Kemiingeniør, VIA
11:05-12:00 Fra data til handling
En session hvor forsyninger og virksomheder fortæller hvad de har fået ud af data fra Merkur projektet. Afsluttes med åben diskussion.
12:00-12:30 Frokost
EFTERMIDDAG
12:30-14:30 World Cafe
Fem emner til World Cafe pitches. Derefter vælger deltagerne selv et bord med et af emnerne, som drøftes ved bordet. Deltagere flytter så til et nyt bord. Man vælger 3 emner i alt.
14:30-15:00 Kaffepause
15:00-15:45 Opsamling på World Cafe i plenum
15:45-16:00 Afrunding: Vision og fremtid
Loren Ramsay, Kemiingeniør, VIA