img.jpg

Mange danske kommuner og vandselskaber arbejder med at implementere FNs verdensmål. Når I arbejder med gevinstrealisering, så bliver I i stand til dokumentere resultater og effekten af jeres arbejde på jeres projekter, inkl. jeres indsats i forhold til verdensmålene.

I danske forsyninger er projektarbejdet én af grundstenene i det daglige arbejde - og prioritering og sikring af synergi mellem projekter er en stående nødvendighed, når hele projektporteføljen skal planlægges og eksekveres.

Hvert enkelt projekt igangsættes for at generere en eller anden form for effekt eller værdiskabelse. En gevinst der kan være økonomisk, miljømæssig, kunderelateret eller noget helt andet - og som bringer jer et skridt tættere på realisering af jeres strategiske mål.

Men ofte kan gevinsterne opleves diffuse og uhåndgribelige - og deraf svære at fastholde og levere. Måske går opfølgningen på gevinstrealiseringen endda helt i glemmebogen, når først projekterne slutter. På kurset får du værktøjer til at arbejde dedikeret med gevinstrealisering.

På kurset får du helt konkrete metoder og værktøjer, som du kan bruge på ledelsesniveau - og viden om hvordan du stiller de rette krav og sikrer de fornødne procesjusteringer for dine projektledere og din organisation. Det betyder at du efter kursets afslutning er i stand til at fremskaffe data til at udføre det nødvendige prioriteringsarbejde og sikre den altafgørende gevinstrealisering.

Målgruppe:

Kurset er relevant for dig, der fungerer på ledelsesniveau - både for projektarbejdet og i driften. Du fungerer dagligt som projektchef, afdelingsleder, driftschef, teamleder eller programleder og er derfor ansvarlig for flere projektledere eller medarbejdere, der deltager i projektledelsen eller skal tage over på resultaterne af dem. Det kan også være, at du er topleder - og dermed én af de øverste ansvarlige for alle forsyningens projekter - der ønsker at arbejde dedikeret med et velfungerende projektarbejde, der giver værdi.

Program:

Dag 1
Christina Foldager
Projektarbejdet 360 grader - roller og ansvar
Projekters mål i relation til strategi
Gevinster, strategi og verdensmål
Bedre projektdata - business case
Kortlægning af gevinster og benefit management

Dag 2
Christina Foldager
Storytelling og motivation i relation til værdiskabelsen
Implementerings- og ændringsplanlægning
Forandringer, forandringsledelse og forandringskapacitet
Post-project review og dokumentation af gevinstrealiseringen

Tilmelding:

Læs mere og tilmeld dig på Ferskvandscenterets hjemmeside.