arbejdsmiljø1.jpg

Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer er en lovpligtig uddannelse, som skal gennem­føres inden funktionen som koordinator kan påbegyndes på bygge- og anlægspladser med mere end 10 medarbejdere og mindst 2 arbejdsgivere samtidigt.

Målet med uddannelsen er at give koordina­torerne den nødvendige kompetence til, på vegne af bygherren, at lede og koordinere sikkerhedsarbejdet på de enkelte bygge-og anlægsprojekter, både i projekterings-og byggefasen samt at styrke og effektivisere det forebyggende arbejdsmiljøarbejde på bygge- og anlægspladsen.

Denne uddannelse er målrettet anlægsprojek­ter og de særlige forhold, der gør sig gældende på både små som store projekter.

Cases på uddannelsen vil primært være fra anlægsprojekter med de problemer og udfor­dringer, der gør sig gældende her, og der bliver plads til at drøfte forhold i krydsfeltet mellem arbejdsmiljøregler og andre aktører såsom Vej­direktoratet, kommuner og Politi.

Uddannelsen gennemføres i henhold til god­kendt uddannelsesplan for koordinatoruddan­nelsen. Varighed er 37 timer ekskl. frokost­pauser over 5 dage.

Uddannelsen gennemføres i Kolding på følgende datoer:

Del 1: d. 11. - 13. november 2019

Del 2: d. 28. - 29. november 2019

Tilmelding sker direkte hos NIRAS Joblife: amkursus@niras.dk

Kursets indhold:

 • Arbejdsmiljøområdet set med bygge- og anlægsøjne
 • Koordinators og arbejdsmiljøgruppens arbejdsopgaver
 • Arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber
 • Rettigheder, pligter og ansvar
 • Koordinatorens opgaver i relation til ulykker, nærved ulykker og sundhedsfarer
 • Det forebyggende arbejdsmiljøarbejde
 • Principper for samarbejde, formidling og psykisk arbejdsmiljø
 • Nyheder på området
 • Værktøjer til at håndtere arbejdsmiljøspørgsmål
 • Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
 • Indhold i sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger