COLOURBOX33511948.jpg

Ny webshop

Vi har fået ny webshop.

Derfor skal du, for at foretage køb af arrangement eller publikationer, først nulstille dit kodeord.

Nulstil dit kodeord ved at klikke på "Glemt kodeord", når du har trykket bestil her og du skal til at afslutte dit køb i webshoppen.


Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder med planlægning og projektering, medarbejdere, der arbejder med kundeservice og deres ledere/forsyningschef.


Mål

Målet med kurset er at give deltagerne et indgående kendskab til Betalingslovens mekanismer og regler, så deltagerne bliver i stand til at anvende reglerne i det daglige arbejde. Deltagerne vil også på kurset få nyttige tips og ideer til at udforme betalingsvedtægter.

Indhold

Kurset går i dybden med Betalingsloven og –vedtægterne. Undervisningen er baseret på gennemgang af lovgivningen og praksis krydret med eksempler og cases.

 • Den gældende lovgivning om finansiering af spildevandsrensning (Betalingsloven)
 • Betalingslovens sammenhæng med miljøbeskyttelsesloven og spildevandsplanlægningen
 • Betalingslovens grundbegreber
 • De årlige bidrag:
 • Trappemodel
 • De nye regler om særbidrag
 • Vejbidrag
 • Tilslutningsbidrag
 • Opkrævning af tilslutningsbidrag
 • Supplerende tilslutningsbidrag
 • Byggemodning af store erhvervsejendomme og storparceller tillige med håndtering af privat byggemodning
 • Overtagelse af private anlæg
 • Spildevandsrensning i det åbne land
 • Udformning og formål med betalingsvedtægterne
 • Inddrivelse
 • Opgavedeling mellem spildevandsselskabet og kommunen

Undervisningen tager udgangspunkt i lovgivningen og retspraksis i form af domme. Underviseren giver konkrete redskaber til håndtering af de juridiske spidsfindigheder.

Undervisningsformen lægger op til åben dialog om emnerne, og det vil være muligt at få sparring i forhold til deltagernes egne spørgsmål.

Pris

Prisen omfatter undervisningsmateriale, forplejning og overnatning.

Underviser

Pia Lisbeth Nielsen, WSCO Advokatpartnerselskab

Kursusleder

Jens Plesner, DANVA