På dette kursus ser vi nærmere på pumper og tryksattesystemer og styring af dem. Vi ser også på problemer med svovlbrinte og luft i trykledninger.

Målgruppe
Kurset er 3. modul på Afløbsoperatøruddannelsen, og henvender sig til medarbejdere, der arbejder med praktisk drift af afløbssystem. Planlæggere og projekterende kan desuden med fordel deltage i kurset.

Mål
Målet med kurset er at give deltagerne et dybdegående kendskab til pumpestationer, trykledninger, bassiner og overløbsbygværker, herunder hvorledes de fungerer og vedligeholdes.

Indhold
Kurset tager udgangspunkt i den del af afløbssystemet, der ikke er gravitationssystem. De forskellige dele af systemet gennemgås, herunder design og designkriterier af b.la. pumpestationer og tryksystemer. Der vil blive redegjort for, hvilke styringshåndtag, der er i afløbssystemet, og hvor og hvornår det er hensigtsmæssigt at styre, foretage målinger, overvåge og regulere. Vedligeholdelse af de forskellige elementer vil blive gennemgået, og der vil blive redegjort for de specielle forhold omkring sikkerhed og sundhed, der gør sig gældende ved arbejde med de tryksatte systemer.

På kurset vil du bl.a. lære om:

  • Pumpesystemer, - kurver og systemmodstande
  • Design og designkriterier
  • Trykledningsdesign og luft
  • Svovlbrinte i tryksatte systemer
  • Pumpestyringer og SRO
  • Frekvensregulering og pumpedrift
  • Samstyring af afløbssystem og renseanlæg
  • Fra projekt til drift

Undervisere
Karsten Egebjerg, EnviDan A/S
Ole Pedersen, Aarhus Vand A/S

Kursusleder
Britt Cramer Dalén, DANVA

Pris
Prisen omfatter undervisningsmateriale, forplejning og overnatning.