Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder med planlægning og projektering, medarbejdere, der arbejder med kundeservice og deres ledere/forsyningschef.

Mål
Målet med kurset er at give deltagerne et indgående kendskab til Betalingslovens mekanismer og regler, så deltagerne bliver i stand til at anvende reglerne i det daglige arbejde. Deltagerne vil også på kurset få nyttige tips og ideer til at udforme betalingsvedtægter.

Indhold

Kurset går i dybden med Betalingsloven og -vedtægterne. Undervisningen er baseret på gennemgang af lovgivningen og praksis krydret med eksempler og cases.

 • Den gældende lovgivning om finansiering af spildevandsrensning (Betalingsloven)
 • Betalingslovens sammenhæng med miljøbeskyttelsesloven og spildevandsplanlægningen
 • Betalingslovens grundbegreber
 • De årlige bidrag:
 • Trappemodel
 • De nye regler om særbidrag
 • Vejbidrag
 • Tilslutningsbidrag
 • Opkrævning af tilslutningsbidrag
 • Supplerende tilslutningsbidrag
 • Byggemodning af store erhvervsejendomme og storparceller tillige med håndtering af privat byggemodning
 • Overtagelse af private anlæg
 • Spildevandsrensning i det åbne land
 • Udformning og formål med betalingsvedtægterne
 • Inddrivelse
 • Opgavedeling mellem spildevandsselskabet og kommunen

Undervisningen tager udgangspunkt i lovgivningen og retspraksis i form af domme. Underviseren giver konkrete redskaber til håndtering af de juridiske spidsfindigheder.

Undervisningsformen lægger op til åben dialog om emnerne, og det vil være muligt at få sparring i forhold til deltagernes egne spørgsmål.

Pris

Prisen omfatter undervisningsmateriale, forplejning og overnatning.

Underviser

Pia Lisbeth Nielsen, Aumento Advokatfirma

Kursusleder

Jens Plesner, DANVA