De nye regler for klimatilpasning medfører både spændende nye muligheder og nye udfordringer for vandselskaberne og andre interessenter som kommuner, stat og virksomheder.

På dette 3 timers webinar går vi under overfladen på de nye regler i både bredden og dybden.

Energistyrelsen og Forsyningssekretariatet vil fortælle om de nye vejledninger, som er på vej til brug for vandselskabernes indberetning til 15. april 2021.

Målgruppen for webinaret er vandselskaber, kommuner og andre de nye regler har betydning for.

Spørgsmål er velkomne løbende i webinaret.

 

Program

09:00 Velkomst v. konsulent Jens Plesner, DANVA

09:10 Overordnet om de nye regler for klimatilpasning - formål, kommende vejledninger mv. v. Torsten Duer, Energistyrerlsen

09:25 Vejledning om overgangsregler - betingelser for videreførelse af projekter efter medfinansieringsreglerne v. Torsten Duer, Energistyrelsen

09:55 Pause

10:05 Fastsættelse af serviceniveauer forklimatilpasning - forudsætninger og trappemodel for beregninger v. konsulent
Andreas Albers Rasmussen, DANVA

10:35 Omkostningseffektivitet og aftaler med andre - dokumentationskrav både for regnvand og for andet spildevand v. konsulent Jens Plesner, DANVA

11:05 Pause

11:15 Økonomiske rammer - vejledning om indberetningskrav og overgangsregler v. Frida Keller Medic, Forsyningssekretariatet

11:30 Omkostningsdækning for klimatilpasning mv. - hvad kan vandselskaberne forvente? v. fagleder Bertel Ifversen, DANVA

11:50 Opsamling på dagen

12:00 Tak for idag