København_bestyrelseskonference_programforside.jpg

På konferencen stilles der skarpt på nye måder at styre og lede den offentlige sektor på. Hvad kan vi med styring og hvilke alternativer er der til det, vi kender i dag? Konferencen tager et kig ind i, hvad bestyrelsesmodellen og decentralt ledelsesrum har leveret af resultater gennem tiden på hhv. kultur-, forsynings- og uddannelsesområdet. Hvad har vi lært af selvejet og selskabsledelse indtil nu?

Årets tema kommer også rundt om bestyrelsernes rolle i sikring af balancen mellem selvstyre og understøttelse af fællesskabets interesser. Hvad kalder det på af samarbejde mellem ejer, bestyrelse og ledelse i fremtiden? Og hvordan sikres det, at selvejende institutioner og of¬fentligt ejede selskaber bidrager til den ønskede udvikling af kommunen?

Program

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser afholder i år Årets Offentlige Bestyrelseskonference for 9. gang, og DANVA er samarbejdspartner.

Læs program for konferencen 11. november i København her.

Tilmelding

Tilmelding skal ske her.