Nyheder

Klima

Hvad betyder klimaforandringerne for vandforsyning, spildevandsrensning og afløbssystemer?

24-02-2017 | DANVA inviterer til temadag i Vandhuset den 5. april 2017. Læs program.

Arrangementer

danskVAND

DANVAs medlemsblad danskVAND formidler nyt fra vand- og spildevandsbranchen.

danskVAND

Nyheder

Vækst og innovation

Ressourceudvinding og cirkulær økonomi

22-02-2017 | Hvor er de nye perspektiver, teknologier og metoder til udvinding af ressourcer i vandsektoren? Hvilke muligheder er der for nye partnerskaber, som

Kommunikation

Fokus på forbrugervalg

21-02-2017 | De fleste vandselskaber skal i år afvikle forbrugervalg, fordi valg af forbrugerrepræsentanter til vandselskabernes bestyrelser typisk følger kommunal

Økonomi

Vandpriser 2017 på interaktivt danmarkskort

21-02-2017 | Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, præsenterer nu vandpriserne for 2017 på sit inter-aktive danmarkskort. Det betyder, at forbrugerne kan få et