VUDP

Vandselskabernes eget støtteprogram, VUDP (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram), er oprettet i henhold til Vandsektorloven.

 

Fokus skal ved ydelse af uddeling være på områder, som kan medføre konkrete forbedringer for vandsektorens forsyninger og de tilsluttede forbrugere (husholdninger, virksomheder, institutioner mv.) vedrørende kvalitet, forsyningssikkerhed, miljø, og effektivitet, herunder også energieffektivitet. En vigtig opgave for VUDP er at bidrage til en bedre kobling mellem forsyningerne, forskningsverdenen og industrien med særligt henblik på at understøtte synergi og innovation indenfor vandsektoren.

 

Bidrag til VUDP er besluttet i fællesskab af vandselskaberne på DANVA’s generalforsamling den 26. Maj 2016 og opkræves sideordnet med det ordinære kontingent.

 

I 2017 er det frivilligt for vandselskaber at indbetale til VUDP. Det er endvidere muligt for vandselskaber at indbetale mere end de fastsatte takster på 1,1 øre pr. kbm. vandmængde. Vandselskaber, der ikke er medlemmer af DANVA kan vælge at indbetale til VUDP og kan derved få mulighed for at søge om midler.

Ansøgningsrunde 2017

VUDPs ansøgningsrunde 2017 åbnede den 8. februar. Læs mere her...

Projektuddelinger i 2016

Der er i 2016 uddelt ca. 10 mio. kr. til støtte i form af tilskud til teknologi- og demonstrationsprojekter, der arbejder på forbedringer indenfor drikkevand, spildevand og klimatilpasning.

Der indkom 28 ansøgninger til VUDP første fase og 14 af disse indsendte en uddybende ansøgning. Heraf har 8 ansøgninger fået tilsagn på i alt 10,2 mio. kr. Læs mere her... 

VUDPs bestyrelse

DANVAs bestyrelse er bestyrelse for VUDP. Bestyrelsen vil tage stilling til VUDPs rammer, og hvilke ansøgninger, der får tilsagn. Se DANVAs bestyrelse.

 

Den daglige drift og administration varetages af DANVAs sekretariat. Sekretariatet administrerer VUDPs midler samt laver opfølgning på projekterne og varetager udbetaling af tilskud.

 

Til VUDP er der tilknyttet et vurderingspanel. Vurderingspanelet vurderer ansøgningerne og indstiller udvalgte ansøgninger til tilsagn til DANVAs bestyrelse. Endvidere skal vurderingspanelet rådgive bestyrelsen om VUDPs tematiseringer, alternative finansieringskilder og mulige initiativer inden for VUDPs formål.

Vurderingspanel

Til VUDP er der tilknyttet et vurderingspanel, der fungerer på frivillig basis og uden vederlag. Vurderingspanelet vurderer ansøgningerne og indstiller udvalgte ansøgninger til tilsagn til DANVAs bestyrelse. Endvidere skal vurderingspanelet rådgive bestyrelsen om VUDPs tematiseringer, alternative finansieringskilder og mulige initiativer inden for VUDPs formål.

 

Vurderingspanelets medlemmer vurderer ansøgningen ud fra, i hvor høj grad den opfylder hvert af de kriterier, som der er blevet lagt for ansøgningsrunden.

 

Panelet sammensat af en række udvalgte fagfolk og repræsentanter fra forsyninger, forskningsverdenen og Dansk Miljøteknologi.

 

Vurderingspanelet er sammensat af:

  • Allan Bruus,  Administrerende direktør Middelfart Spildevand
  • Claus Møller Pedersen,  Afdelingschef Plan og Projekt Aarhus Vand A/S
  • Jens Christian Refsgaard, Professor GEUS
  • Jørgen Magner, Konsulent Dansk Miljøteknologi
  • Marianne Thomsen, Professor Aarhus Universitet
  • Michael Brandt, Administrerende direktør Fors A/S
  • Pernille Ingildsen, Chef for Plan og Projekt Kalundborg Forsyning A/S 

 

Michael Brandt er valgt som formand for panelet.

 

Læs Vurderingspanelets fortrolighedserklæring.

Teknologiudvikling

Se oversigt over projekter i både Danmark, Norge, Sverige og Finland i oversigten her.

Yderligere information

 

Kontakt Tanja Nielsen på telefon 8793 3568, mobil 2035 1971 eller tn@danva.dk