IWA

IWA, International Water Association

International Water Association er et globalt netværk for alle, der arbejder med vand. IWA har ca. 10.000 medlemmer fra 132 lande, og medlemmerne er både forskere og praktikere, herunder rådgivere og forsyningsfolk. IWA har en lang række specialist-grupper og arrangerer konferencer over hele verden. Den seneste IWA verdenkongres foregik i Brisbane, Australien i oktober 2016, og den næste afholdes i Tokyo i 2018. Læs mere om foreningen IWA på www.iwa-network.org

IWA's verdenskongres og udstilling i 2020 skal holdes i København. Læs mere her...

Den danske nationalkomité

DANVA er sekretariat for IWA's danske nationalkomité, og formanden for nationalkomiteen er afdelingsleder Helle Katrine Andersen, der både er medlem af IWA Strategic Council og Governing Member for Danmark og dermed bindeled mellem den globale vandforening og den danske vandsektor.

Nationalkomitéen har til formål at fremme forskning og udvikling på vandområdet og varetage de danske interesser indenfor vand- og spildevandssektoren. Desuden har komiteen til opgave at udpege danske repræsentanter til IWA’s styrende organer og faglige udvalg, at stimulere til dansk medvirken ved IWA's konferencer, symposier og workshops, at fremme danske bidrag til IWA’s publikationer og at udbrede kendskabet i Danmark til den internationale udvikling indenfor emner af betydning for vandområdet.

 

Læs  vedtægterne for IWA's danske nationalkomite og se medlemmer.

 

Nationalkomiteens seneste generalforsamling blev afholdt den 23. november 2016. Se præsentationer.

Næste generalforsamling holdes den 23. november 2017.

Rejselegat

Den danske nationalkomite har etableret et rejselegat for unge under 35 år med det formål at støtte deltagelse i udenlandske konferencer mv. Læs mere om rejselegatet og kriterierne for uddeling af legatet her…

NORDIWA

Vandforeningerne i de nordiske lande Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark samarbejder på vand- og spildevandsområdet, og gennem NORDIWA-samarbejdet arrangeres årlige nordiske konferencer om hhv. drikkevand (i lige år) og spildevand/afløb (i ulige år). I 2016 var der nordisk drikkevandskonference på Island. Den næste nordiske spildevandskonference afholdes i Aarhus den 10.-12. oktober 2017. Læs mere her.