Nordisk spildevandskonference 2017

NORDIWA konferencen foregår den 10.-12. oktober 2017 i Aarhus.

 

De nordiske spildevandskonferencer er afholdt hvert andet år siden 1989, og værtsskabet går på skift mellem de nordiske lande. I år har DANVA ansvaret for at organisere konferencen i tæt samarbejde med vandforeningerne i de øvrige nordiske lande, som alle har repræsentanter i program-komiteen, og NORDIWA (det nordiske netværk i IWA). På konferencen får du i tillæg til konferenceprogrammet mulighed for at deltage i en række workshops, hvor du kan mødes med dine nordiske kolleger og dele erfaringer. Kom og byd ind med de udfordringer, du møder i din hverdag og hør hvad der udfordrer dine nordiske kolleger.

Målgruppe

Målgruppen for konferencen er medarbejdere og ledere i spildevandsforsyninger samt rådgivere, leverandører, forskere og myndigheder.

Formål

Formålet med konferencen er at bidrage til udveksling af viden og erfaringer mellem praktikere og forskere indenfor afløb og spildevand.

Call for abstracts

Fristen for indsendelse af forslag er forlænget til den 17. marts. Læs Call for abstracts.

Forslag skal indsendes via konferencens hjemmeside www.nordiwa.org

Tid og sted

Den 10.-12. oktober 2017. Konferencen foregår på Comwell Aarhus i kombination med Central-værkstedet.

Konferencesprog

Konferencen vil foregå engelsk.

Yderligere information

Kontakt Helle Kayerød på telefon 8793 3511 eller e-mail hkr@danva.dk

 

Centralværkstedet i Aarhus har sin helt egen særlige atmosfære og er en unik ramme om arrangementer.